Thai CAC
ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวถุง "มาบุญครอง" มีความต้องการบุคคลากรเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่ง
จำนวน: 1 อัตรา วันที่ประกาศ: 18 / 07 / 2561
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. บริหารงานขาย ดูแลทีมขาย รวมทั้งวางแผนกำหนดกลยุทธ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
 2. จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณของแผนก
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชายหรือหญิง อาย 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในงานขายผลิตภัณฑ์อาหาร ในสายงานขายTT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน

ชั้น 3 อาคารกลาสเฮาส์ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วิธีสมัครงาน

สนใจติดต่อส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน )
ชั้น 3 อาคารกลาสเฮาส์ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25
ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2661 7900 ต่อ 682 โทรสาร 0 2661 7901

อีเมล์ phongsiri.m@patumrice.co.th

Website www.patumrice.co.th

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. รถรับส่งพนักงาน
 2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันชีวิต
 4. ประกันสุขภาพ
 5. ชุดยูนิฟอร์ม
 6. หอพัก
 7. ประกันสังคม
 8. เบี้ยเลี้ยงฯ
 9. โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 10. สวัสดิการโครงการงานศพ ฯลฯ